JAK DOBRAĆ PRAWIDŁOWY TAMPON

Tampon jest najważniejszym elementem w procesie tampodruku. Jego prawidłowy wybór jest niezbędnym warunkiem uzyskania dobrych rezultatów oraz zapewnienia żywotności tamponu. 

Tampon wykonany jest z silikonu o następującej charakterystyce:

  • Doskonała absorpcja farby z matrycy oraz oddawanie farby na detal.
  • Odporność na rozdarcia oraz działania rozpuszczalników i farb.
  • Twardość i stabilność kształtu.
  • Łatwość czyszczenia.

Wybór tamponu zależy od wielu elementów, m.in.:

  1. Kształtu powierzchni zadrukowywanego przedmiotu: płaska lub nierówna, zakrzywiona do środka, na zewnątrz itp.
  2. Rozmiaru drukowanego elementu.
  3. Typu zadrukowywanej powierzchni: gładka lub porowata.
  4. Liczby drukowanych kolorów.