Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z postanowieniami art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 roku, informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Comec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach, ul. Lutomierska 46, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000766529, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 731-206-38-47, REGON 382329132, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: +48 42 227 58 10 zwana dalej Administratorem.

Dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane w celu:

  1. Przeprowadzenia procesu rejestracji w Sklepie, zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu, w celu przeprowadzania postępowania reklamacyjnego. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dalej RODO). Dane osobowe przechowywane są w tych celach przez okres wykonywania umowy, a także wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem umowy - maksymalnie przez okres 6 lat od zakończenia wykonywania umowy.
  2. Powyższe dane mogą być wykorzystane również w celach marketingowych.Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w tych celach jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych - Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, dane osobowe przechowywane są do czasu odwołania tej zgody.

Dane mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym usługi przewozowe na rzecz Administratora, wyłącznie w celu wykonania transportu towaru oraz podmiotom świadczącym usługi hostingu Sklepu, wyłącznie w zakresie i w celu wynikającego  z tych usług.

Mają Państwo prawo żądania dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania,  ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych, a także prawo żądania ich usunięcia. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, mają Państwo także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją.

Przysługuje Państwu prawo  wniesienia skargi  do  Prezesa  Urzędu   Ochrony   Danych  Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy.

Przetwarzanie Państwa danychosobowych jest dobrowolne, lecz konieczne dla zarejestrowania się w Sklepie.

Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany (nie profiluje danych).

Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce Prywatności i Plików Cookies.