Regulamin promocji 

"Kupon promocyjny" REMA20

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem promocji o nazwie „Kupon Promocyjny” jest spółka Comec Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Pabianicach 95-200, ul. Lutomierska 46, NIP 7312063847, REGON: 382329132, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000766529, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr telefonu: (042) 227-58-10 (zwana dalej „Organizatorem”).

2. Czas trwania Promocji: od dnia 12.02.2020 r. do dnia 31.03.2020 („Okres Obowiązywania”).
3. Treść niniejszego regulaminu Promocji („Regulamin”) jest dostępna na stronie internetowej www.comec.pl oraz w siedzibie firmy Comec Polska Sp. z o.o.

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI

1. Promocja dotyczy maszyn i materiałów eksploatacyjnych sprzedawanych przez firmę Comec Polska Sp. z o.o.

2. Kupon rabatowy przeznaczony jest do jednorazowego użytku i naliczany od wartości całego zamówienia:

- w przypadku maszyn – 5% rabatu
w przypadku materiałów eksploatacyjnych – 20% rabatu.
3. 
Zamówienie można złożyć drogą e-mailową, telefoniczną, bądź w siedzibie firmy.
4. 
Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi rabatami. Rabat naliczany jest od cen podstawowych z cennika Comec Polska Sp. z o.o.

§3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie informacyjny.

page1image14853120

2. Uczestnik Promocji oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego
treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.
5. R
egulamin wchodzi w życie w dniu 12.02.2020 r.